marquee

آغاز سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن کشور از سوم مهرماه 1395

خانه آمار اصفهان

به‌منظور آماده‌سازی و ترغیب نوجوانان و جوانان استان اصفهان برای تحقق اهداف فرهنگی_آموزشی و با عنایت به لزوم ارتقا کمی و کیفی دانش و کاربرد آمار، بهبود روش‌ها و انجام پژوهش‌های علمی کاربردی، استفاده بهینه از توانمندی‌های جوانان، مهیا نمودن زمینه تعامل و بروز خلاقیت‌های فردی و گروهی، استعدادیابی و رشد دانش آموزان و دانشجویان و ایجاد همکاری دانشگاهیان با صنعت در زمینه آمار، به مناسبت سال جهانی آمار (2013 میلادی) به پیشنهاد خانه ریاضیات اصفهان، چهار نفر از اساتید منتخب آمار استان به‌عنوان هیئت مؤسس خانه آمار در اصفهان مأموریت تأسیس خانه آمار را پذیرفتند.

صفحه اصلی