خانه آمار اصفهان، پایگاه ارتقا سواد و فرهنگ آماری
کارگاه‌های دانش‌آموزی بازی و احتمال

 

کارگاه‌های دانش‌آموزی بازی و احتمال

ویژه دانش‌آموزان ابتدایی، متوسطه اول و دبیرستان

 

 

برنامه‌‌ها و بازدیدهای خانه آمار اصفهان، برای مدارس ابتدایی، متوسطه اول و دبیرستان

بدین‌وسیله به اطلاع مسئولین محترم مدارس متوسطه اول می‌رساند خانه آمار اصفهان آمادگی دارد تا کارگاه‌های 5/1 ساعته با موضوعات بازی و آمار و احتمال برای آشنایی دانش آموزان با مفاهیم پایه آمار و احتمال برگزار نماید.
مدیران محترم این مدارس می‌توانند با تعیین وقت قبلی نسبت به اعزام دانش آموزان خود به خانه آمار و استفاده از این کارگاه‌ها اقدام نمایند.
جهت هماهنگی هر روز می‌توان با شماره تلفن 03136692013 داخلی 143 (خانه آمار اصفهان) تماس حاصل نمود.