خانه آمار اصفهان، پایگاه ارتقا سواد و فرهنگ آماری

آمار در تحقیقات بازاریابی

به همراه بازدید از گروه صنعتی انتخاب

سه‌شنبه 21 آذرماه 1396 ساعت 8 صبح

 

 

گزارش برگزاری:

 

امروزه بازاریابی با شناسایی و سنجش نیازها، خواسته‌ها، سلیقه‌ها و اولویت‌های برآورده نشده مشتریان مشخص می‌شود و پس از انتخاب بازار یا بازارهای هدف و در نظر گرفتن ویژگی‌های مشتریان، با نگرشی دقیق، در زمینه محصول، قیمت، توزیع و ترفیع فروش، سیاست‌هایی تنظیم می‏ شود. یکی از وسایلی که موجب تصمیمات سازنده و درست مدیران بازاریابی می شود، تحقیقات بازار است. در سالهای اخیر، پیدایش روش‌های جدید برای انجام تحقیقات بازار، ارزش و اهمیت آن را بیش از هر زمان نشان داده است.

 
به همین دلیل در ادامه سلسله سمینارهای کانون دانش‌آموختگان استان اصفهان، سمینار آشنایی با تحقیقات بازار در گروه صنعتی انتخاب توسط آقای مسعود ماهوش محمدی در روز سه‌‎شنبه 21 آذر‌ماه 1396 ارائه گردید. قبل از شروع سمینار بازدید از خطوط تولید دو کارخانه از این گروه ( خط تولید قطعات پلاستیکی، یخچال، اجاق گاز و لباسشویی) صورت گرفت و بازدیدکنندگان با مراحل تولید آشنا گردیدند. سپس به  Show Room (که تمامی محصولات الکترونیکی تولید شده توسط گروه صنعتی انتخاب قرار گرفته بود) رفته و از محصولات آنجا بازدید صورت گرفت.
 
بازاریابی، علم و هنر کشف، خلق و تولید ارزش برای ایجاد رضایت در بازار هدف با تمرکز بر سودآفرینی است. بازاریابی نیازها و خواسته‌های تحقق نیافته را شناسایی می‌کند. 
مدل آمیخته بازاریابی که بسیاری آنرا با نام بازاریابی 4p می‌شناسند، ابزاری توانمند است که می تواند به بازار یابان در تعریف استراتژیهای بازاریابی کمک کند. بازاریابان از این تعریف برای تعیین پاسخ های مناسب به بخشهـای مـورد نظرشان در بازار استفاده می کنند. در پروه صنعتی انتخاب از مدل آمیخته 5P استفاده می‌گردد.
مدل 5P از پنج بخش مهم تشکیل شده است که آغاز همه آن ها با حرف P است:
 محصول یا خدمات ( Product)
قیمت (Price)
موقعیت توزیع محصول و خدمات( Place) 
ترویج (Promotion)
مابقی عوامل در P پنجم (People)
آمیخته بازاریابی آن دسته از عواملی است که همگی در کنترل مدیریت‌اند و می‌توان ادعا کرد که اکثر برنامه‌ها و تصمیمات بازاریابی براساس یکی این عوامل اتخاذ می‌شوند. از آنجا که این عوامل در کنترل مدیریت است، وی می‌تواند با ایجاد تغییر در آنها به سطح رضایت بالاتری در بین مشتریان خود دست یابد و احتمالا سهم خود را از بازار افزایش دهد.
آقای ماهوش محمدی در ادامه به معرفی مدل 5P پرداختند و به تجارب واحد تحقیقات بازار در گروه صنعتی انتخاب در هر یک از عوامل اشاره نمودند.
 

 

برای دانلود فایل pdf ارائه کلیک نمایید.