خانه آمار اصفهان، پایگاه ارتقا سواد و فرهنگ آماری

 

مدیریت نوین آمار و اطلاعات مالی و پول

مؤلف: افشین آشفته

کتاب 《مدیریت نوین آمار و اطلاعات مالی و پولی》 به مباحث مرتبط با آمارهای موسسات مالی پولی و مالی غیرپولی می پردازد. این کتاب بصورت چاپی با قیمت ۴۵ هزار تومان جهت استفاده سازمان ها در نظر گرفته شده ولی فایل آن برای استفاده اشخاص رایگان و با اهدای مبلغی دلخواه به موسسات خیریه قابل استفاده است.
امید است آمارهای رسمی را در همه عرصه های کشور بالنده ببینیم.
ارادتمند. افشین آشفته

برای دریافت فایل pdf کتاب کلیک نمایید.