خانه آمار اصفهان، پایگاه ارتقا سواد و فرهنگ آماری
بزرگداشت روز ملی آمار و برنامه‌ریزی

بزرگداشت روز ملی آمار و برنامه‌ریزی 

بزرگداشت روز ملی آمار و برنامه‌ریزی

با حضور دکتر ابراهیم خدایی (رئیس سازمان سنجش آموزش کشور)

زمان: پنجشنبه 4آبان ماه 1396 ساعت 9 صبح

 

 

فهرست برنامه‌های مراسم بزرگداشت روز آمار و برنامه‌ریزی (1396/8/4) جهت مشاهده کلیک نمایید.

برای مشاهده pdf کارگاه "معمار سرنوشت خود باشیم" توسط رضا جوشن کلیک نمایید.