خانه آمار اصفهان، پایگاه ارتقا سواد و فرهنگ آماری

جلسه مشترک هیئت امناء خانه آمار اصفهان

با اعضای شورای علمی اجرایی خانه

و کانون دانش‌آموختگان آمار استان اصفهان

جلسه مشترک هیئت امناء خانه آمار اصفهان با اعضای شورای علمی اجرایی خانه و کانون دانش‌آموختگان آمار استان اصفهان
این جلسه با حضور آقای دکتر مهدی جمالی نژاد، شهردار اصفهان (رئیس هیئت امناء خانه) و سایر اعضاء: آقایان دکتر نصراله ایران‌پناه (مدیر خانه آمار)، دکتر سعید پولادساز (نماینده دانشگاه صنعتی اصفهان)، دکتر مهدی تذهیبی (نماینده دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)، دکتر احمدرضا جمشیدیان (عضو شورای علمی اجرایی خانه)، دکتر علی رجالی (نماینده خانه ریاضیات اصفهان)، دکتر هوشنگ طالبی (رئیس دانشگاه اصفهان)، دکتر محمد حسین علامت‌ساز (نماینده دانشگاه اصفهان)، دکتر علی قاسم‌زاده (رئیس شورای هماهنگی شهر علم و معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان)، محمدرضا لعلی (نماینده سازمان برنامه و بودجه)، امین مرتضوی (مدیر اجرایی شهر علم)، حسن نجفی (عضو شورای علمی اجرایی خانه)، دکتر وحید نکوخو (دبیر کانون دانش‌آموختگان آمار استان اصفهان) و خانم‌ها اعظم ارشدی‌پور (عضو شورای علمی اجرایی خانه)، زهره خوندابی (عضو شورای علمی اجرایی خانه)، ملیحه سادات سادات(عضو شورای علمی اجرایی خانه) و مریم قائمی(عضو شورای علمی اجرایی خانه) در تاریخ 28 آذرماه 1395 تشکیل گردید.
    
اهم عناوین مطرح شده در جلسه عبارت بودند از:
•    گزارشی از فعالیت‌های از تاسیس (1393) تاکنون (1395) خانه آمار
•    تأیید صورت وضعیت مالی سال 1393 و 1394
•    طرح و بررسی مسائل و مشکلات بودجه خانه ریاضیات برای سال جاری
•    تغییرات پیشنهادی در اساس‌نامه خانه آمار