خانه آمار اصفهان، پایگاه ارتقا سواد و فرهنگ آماری

 

مسابقه عکس

سرشماری عمومی نفوس و مسکن1395

 

 

 

مرکز آمار ایران در نظر دارد مسابقه عکس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 را با موضوع "سرشماری در سرزمین من" برگزار نماید. شما می‌توانید با گرفتن عکس از مراحل مختلف سرشماری (اینترنتی یا حضوری) نظیر مراحل اجرای سرشماری، عکس از مامور سرشماری، تبلیغات سرشماری در سطح شهر و ... و آپلود آن از طریق سامانه در مسابقه شرکت نمایید.

به عکس‌های برتر به قید قرعه جوایز ارزنده‌ای اهدا خواهد شد

برای شرکت در مسابقه کلیک نمایید.