خانه آمار اصفهان، پایگاه ارتقا سواد و فرهنگ آماری

 

شرح وظايف كارشناس مسئول فني و اجرايي

سرشماری سال 1395

 

 

شرح وظايف كارشناس مسؤل فني و اجرايي
شما به عنوان كارشناس مسؤل فني و اجرايي زير نظر معاون فني و آموزشي شهرستان انجام وظيفه مي‏كنيد و مسؤوليت انجام صحيح سرشماري در محدوده جغرافيايي تيم تحت سرپرستي خود را به عهده داريد ( در مواردي ممكن است محدوده عملياتي تيم به صورت توأم در نقاط شهري و روستايي قرار گرفته باشد). سرپرستي و هدايت فني تيم از جمله وظايف اصلي شما است، بنابراين لازم است با تمام نيرو و بهره‌گيري از تجارب و آموزش‌هايي كه فرا گرفته ايد تلاش نمائيد كه سرشماري در محدوده عمل شما با كيفيت مطلوب و در زمان مقرر انجام شود. اهم وظايف شما به شرح زير است:

وظايف قبل از اجراي سرشماري
در كلاس آموزش سرشماري شركت كنيد و سعي نمائيد كليه تعاريف، مفاهيم، راهنماهاو كار با سامانه و تبلت را با دقت فراگيريد تا بتوانيد افراد تحت سرپرستي خود را در رفع مشكلات فني سرشماري بطور صحيح راهنمايي كنيد.
پس از برگزاري كلاس و آزمون‌هاي مربوط، در مورد گزينش ماموران سرشماري و تشكيل گروه‌ها، براساس ضوابط اعلام شده با معاون فني و آموزشي شهرستان همكاري كنيد.
در صورت نياز تدريس در يكي از كلاس‌هاي آموزش سرشماري در مرحله سوم را بر عهده بگيريد.
ملزومات و مدارك گروه كاري خود را از معاون فني و آموزشي شهرستان تحويل بگيريد و آن‌ها را تحويل ماموران سرشماري دهيد.
باكارشناس نقشه شهرستان هماهنگي هاي لازم را داشته باشيد.
تبلت‌ها را بين ماموران تحت سرپرستي خودتوزيع نموده و از عملكرد صحيح نرم‌افزار، بارگزاري فايل و عملكرد تبلت اطمينان حاصل نماييد.با عنايت به استفاده از تبلت در سرشماري سال 93 از مهمترين وظايف شما قبل از اجرا و در حین اجرای سرشماری به شرح ذيل مي باشد:
دريافت مشكلات فني (سخت‌افزاري و نرم‌افزاري) از مأمورين و ارجاع به كارشناس IT
تعريف مجريان و سازمان اجرايي و تخصيص واحدهاي كاري در سامانه
دريافت واحد كار از طريق سامانه
جمع‌آوري اطلاعات از مأمورين و ارسال اطلاعات از طريق سامانه


وظايف ضمن اجراي سرشماري
لازم است در روزهاي اول كار ، مأموران سرشماري را به محل ماموريتشان اعزام نموده و پس از اطمينان از شروع كار آغاز سرشماري را به معاون فني و آموزشي شهرستان اعلام نماييد.
بر آغاز به موقع سرشماري توسط تيم عملياتي نظارت كنيد و چنانچه مشكلي براي شروع كار وجود دارد در رفع آن اقدام كنيد.
بر فعاليت مأموران تحت سرپرستي خود از آغاز سرشماري نظارت دقيق داشته باشيد، سعي نمائيد در كنار ماموران حضور مستمر داشته وايشان را در محل كارشان مورد بازديد قرار دهيد و نحوه عملكرد ايشان و كار با تبلت و تكميل پرسشنامه را مورد بررسي قرار داده و در صورت مشاهده اشتباه در عملكرد شان آنها را راهنمايي كنيد.
فايل مربوط به فرم‌هاي تكميل شده توسط ماموران سرشماري را به طور روزانه و يا مطابق دستورالعملي كه ارائه خواهد شداز ماموران دريافت و در سامانه بارگذاري نموده و اطلاعات بارگزاري شده را اديت موضوعي كارشناسي نماييد. فايل‌هاي مربوط به پرسشنامه‌هاي داراي اشكال را به مامور سرشماري بازگردانيد تا نسبت به رفع اشكالات آنها اقدام نمايد. مراقبت كنيد كه اين كارها با دقت، سرعت و كيفيت مطلوب انجام شود.
با دريافت گزارش روزانه پيشرفت كار از ماموران سرشماري، پوشش جغرافيايي سرشماري در محدوده كارتان را بر روي نقشه شهرستان منعكس نموده و ميزان پيشرفت را به اطلاع معاون فني و آموزشي شهرستان برسانيد.
بر حسب ضرورت، ماموران سرشماري را در مورد تشخيص آبادي‌ها و انجام صحيح اصلاحات نقشه راهنمايي كنيد.
به سوالات فني ماموران سرشماري پاسخ دهيد و در صورتي كه قادر به پاسخگويي به برخي سوالات نيستيد، آن‌ها را سريعاً به معاون فني و آموزشي شهرستان منعكس نماييد و تا دريافت پاسخ، موضوع را پيگيري نماييد.
بخشنامه‌هايي را كه از طرف مدير اجراي سرشماري شهرستان در اختيار شما گذارده مي‌شود، سريعاً به ماموران سرشماري ابلاغ نماييد.
برنامه‌ي نظارت خود را به نحوي تنظيم كنيد كه در طول سرشماري بتوانيد دفعات بيش‌تري از هر گروه و ماموران سرشماري بازديد كنيد و بر كار آن‌ها نظارت نماييد. و در صورت نياز نسبت به بازآموزي ماموران سرشماري اقدام نماييد.
براساس راهنماي نظارت نسبت به تكميل فرم‌هاي نظارتي اقدام نماييد.
رويدادهاي غير مترقبه‌اي را كه در محدوده‌ي عمل شما واقع مي‌شود، در حد توان بر طرف نموده و در صورت لزوم مراتب را سريعاً به معاون فني شهرستان گزارش نماييد.
از پوشش كامل جغرافيايي عمليات سرشماري در محدوده‌ي كاري گروه خود اعم از مناطق شهري، روستايي، بهره‌برداران غير ساكن، خانوارهاي غير ساكن، موسسه‌هاي عمومي / شركت‌هاي رسمي داراي فعاليت كشاورزي مطمئن شويد.


وظايف بعد از اجراي سرشماري
از پوشش كامل سرشماري در محدوده عمل خود اطمينان حاصل نمائيد. (در روستاها كليه آبادي‌ها و در نقاط شهري تمامي بلوك‌هاي واقع در محدوده عملياتي تيم، موردسرشماري قرار گرفته باشد.)
ملزومات سرشماري را از ماموران گروه خود تحويل گرفته و به معاون فني و آموزشي شهرستان تحويل دهيد.
پس از حصول اطمينان از اتمام قطعي كار، گواهي انجام سرشماري ماموران سرشماري تحت سرپرستي را تكميل كرده و به آن‌ها تحويل دهيد.
عمليات اديت موضوعي كارشناسي ممكن است تا چند روز پس از خاتمه عمليات ميداني سرشماري ادامه يابد. بر اين اساس انجام عمليات اديت موضوعي را تا رفع اشكال كليه پرسشنامه‌هاي كليه ماموران ادامه دهيد و پس از حصول اطمينان از نبود موارد اشكال در فرم‌ها و پرسشنامه‌ها، پايان عمليات اديت موضوعي را به اطلاع معاون فني و آموزشي شهرستان برسانيد.


کار مأمور آمارگیر
كار اصلي شما انجام سرشماري در محدوده‌هاي مشخصي است كه به وسيله کارشناس مسئول فنی و اجرایی به شما ابلاغ مي‌شود. به اين منظور بايد در محدوده‌هاي تعيين شده به طريقي كه آموزش داده مي‌‌شود به خانوارها، مطلعين و معتمدين محلي مراجعه كنيد و اطلاعات مورد نظر را كسب و در فرم‌هاي مربوط ثبت كنيد.
پيش از شروع كار، اطلاعات مورد نياز و همچنین نقشه الکترونیکی هر يك از محدوده‌هايي كه بايد آن را سرشماري كنيد در اختيار شما قرار مي‌گيرد تا به وسيله آن‌ها، محدوده كار خود را به خوبي بشناسيد.
همانگونه که گفته شد در این سرشماری فرم‌ها و پرسشنامه‌های سرشماری، مشخصات جغرافیایی و نقشه حوزه کاری شما به صورت نرم‌افزار الکترونیکی در تبلت در اختیار شما قرار می‌گیرد. بعد از دریافت تبلت و قبل از شروع سرشماری اطلاعات حوزه کار خود را کنترل کنید.


تماس با مردم
فرم‌ها و پرسشنامه‌های سرشماری را بايد بر اساس پاسخ‌هايي كه افراد به سؤالات شما مي‌دهند، تكميل كنيد. بنا بر اين افراد پاسخگو مي‌توانند تأثير زيادي بر كيفيت اطلاعات داشته باشند. بدون همكاري و مساعدت آن‌ها نتيجه‌ كار شما موفقيت‌آميز نخواهد بود. به خاطر داشته باشيد كه ايجاد ارتباط صحيح و مناسب با افراد در جلب همكاري آنان نقش بسزايي دارد. توجه به نكات زیر مي‌تواند در برقراري يك ارتباط صحيح و مناسب با افراد، شما را ياري دهد.

•    تماس با افراد بايد در نهايت ادب و احترام باشد. اگر برخورد شما با افراد مناسب باشد، با رغبت بيش‌تري به سؤال‌هاي شما پاسخ مي‌دهند.
•    در تمام زمينه‌ها، از جمله در وضع ظاهري خود و طرز برخورد با مردم، شعائر اسلامي و فرهنگ مردم منطقه را رعايت كنيد.
•    هميشه كارت شناسايي خود را به همراه داشته باشيد تا در مواقع ضروري بتوانيد آن را ارائه كنيد. ضمناً هنگام کار از تمام وسائل و لوازم دارای نشان سرشماري كه از طرف سازمان اجرايي سرشماري براي شناسايي شما در اختيارتان قرار داده شده است، استفاده كنيد.
•    پيش از شروع به مصاحبه، خود را معرفي نماييد، سلام و احوال‌پرسي كنيد و بگوييد كه مأمور سرشماري هستيد و براي سرشماري آمده‌ايد.
•    اگر درباره‌‌ ضرورت اجراي سرشماري از شما سؤال شود، پاسخ دهيد:

هر گاه پاسخگو مايل نباشد به سؤال‌هاي شما پاسخ دهد، به آرامي و با متانت به وي توضيح دهيد كه كمك به انجام درست سرشماري، وظيفه‌ اجتماعي و قانوني هر فرد است و همه ‌بايد در اين امر همكاري كنند. در صورت لزوم، توضيح دهيد كه اطلاعات مربوط به خانوارها و افراد، محرمانه تلقي مي‌شود و فقط به منظور تهيه‌ آمارهاي كلي براي برنامه‌ريزي‌هاي منطقه ای و كشوري مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اگر كوشش‌هاي شما اثري نبخشيد، تذكر دهيد كه طبق قانون، همه‌ افراد موظفند به سؤال‌هاي مربوط به آمارگيري‌هايي كه توسط مركز آمار ايران انجام مي‌شود پاسخ صحيح دهند. اگر اين بار نيز تلاش شما بي‌نتيجه ماند، از ادامه‌ بحث خودداري كنيد و موضوع را به كارشناس مسئول فنی و اجرایی خود اطلاع دهيد. در روستاها، در چنين مواردي، معمولاً دخالت معتمدين و بزرگان آبادي، مشكل را برطرف مي‌سازد.

•    سؤال‌های مختلف لزوماً نبايد عيناً به همان صورتی که در فرم‌ها درج شده است، پرسش شود. بنا بر اين لازم است در هنگام پرسش، بهترين شكل محاوره‌اي آن را با توجه به ويژگی‌‌های پاسخگو و فرهنگ عمومي منطقه انتخاب كنيد. بدين منظور مي‌توانيد بر مبنای توصيه‌های ارائه شده در طول دوره‌ آموزشي، تمرين‌‌هاي متعددي را درباره‌ چگونگي پرسش هر سؤال با همكاري خویشاوندان، دوستان و همسايگان نزديك انجام دهيد تا در هنگام اجراي سرشماري بتوانيد بهترين شيوه‌ پرسش‌ را كه علاوه بر آسان بودن فهم آن برای پاسخگو، كمترين‌ عكس‌العمل منفي را از سوی وی در برداشته باشد، انتخاب كنيد.
•    ممكن است مطرح كردن پاره‌اي از سؤال‌ها در نظر عده‌اي از پاسخگويان، دخالت در مسائل خصوصي و خانوادگي آنان تلقي شود. در اين‌گونه موارد، با حوصله و متانت كافي، هدف‌هاي كار و محرمانه بودن اطلاعات را يادآور شويد تا بتوانيد نظر مساعد پاسخگو را براي دریافت پاسخ جلب كنيد.
•    براي جلب همكاري افراد و دریافت پاسخ، هيچ‌گونه وعده‌اي ندهيد.
•    پاسخ ‌سؤال‌ها را حدس نزنيد و حتماً هر يك از آن‌ها را به شيوه‌ مناسب بپرسيد. در پاره‌اي از موارد، ممكن است پاسخ برخي از سؤال‌ها بديهي به نظر برسد. در اين‌گونه موارد براي جلوگيري از عكس‌العمل منفي پاسخگويان، به جاي سؤال كردن، پاسخ پرسش مورد نظر را به شيوه مناسب و محترمانه مطرح كنيد و در صورت تأييد پاسخگو، آن پاسخ را در پرسشنامه ثبت كنيد.
•    هنگام سرشماري از هر خانوار، به هيچ وجه نبايد از پاسخگو غير از سؤال‌هاي مورد نظر در پرسشنامه، پرسش ديگري را مطرح کنید. طرح هر گونه سؤال خارج از پرسشنامه، موجب سلب اعتماد پاسخگو و نيز اتلاف وقت شما مي‌شود. همچنين، از بحث درباره مسائل غير مربوط خودداري كنيد.
•    پاسخگوي سؤال‌های پرسشنامه هر خانوار معمولي بايد يكي از اعضاي مطلع همان خانوار باشد. چنان‌چه در هنگام مراجعه‌ شما عضوي از خانوار كه بتواند پاسخ سؤال‌ها را ارائه كند، در محل سكونت خانوار حضور نداشته باشد، از تکميل پرسشنامه خودداری کنيد و در زمان مناسب براي تكميل پرسشنامه مجدداً به خانوار مراجعه كنيد.
•    چنا‌نچه در هنگام مصاحبه، با توجه به روابط سؤال‌هاي مختلف پرسشنامه سازگاري منطقي بين پاسخ‌هاي ارائه شده، وجود نداشته باشد، یک یک موارد ناسازگاری با درج خطا یا هشدار بر روی تبلت مشاهده می‌شود. شما باید مضمون خطا یا هشدار را با پاسخگو مطرح كنيد و به كمك وي اطلاعات را تصحيح كنيد.
•    در سرشماري از خانوارهاي مختلف و به ويژه در مكان‌هايي كه چند خانوار زندگي مي‌كنند، دقت كنيد كه همواره با هر خانوار به‌طور جداگانه و مستقل مصاحبه كنيد. حضور افراد ديگر در هنگام مصاحبه، ممكن است در كيفيت پاسخ‌ها تأثير نامطلوب بگذارد.
•    در حوزه كار شما در مناطق روستايي، پيش از شروع به كار در هر آبادي، با اعضاي شوراي اسلامي روستا و ساير معتمدين محلي ملاقات كنيد، هدف‌هاي سرشماري و برنامه‌ كار خود را شرح دهيد و همكاري آنان را جلب كنيد.
•    پس از انجام مصاحبه، از همكاري پاسخگو تشكر و از وي خداحافظي كنيد و بگوييد كه ممكن است براي كنترل كار، دوباره به آن خانوار مراجعه شود.