خانه آمار اصفهان، پایگاه ارتقا سواد و فرهنگ آماری
کتب آماری

نخستین کتاب خانه آمار اصفهان

ترفندها و سواد آماری

مؤلف: افشین آشفته

با همکاری انجمن آمار ایران

خانه آمار اصفهان و انجمن آمار ایران در راستای اهداف خود که بسط و ترویج فرهنگ و سواد آماری است، به مناسبت بیست و پنج سالگی انجمن آمار ایران، افتتاح خانه آمار اصفهان و بزرگداشت روز جهانی آمار اقدام به چاپ کتاب ترفندها و سواد آماری، تألیف همکار گرامی آقای افشین آشفته نماینده پروژه سواد آماری در ایران ('ISLP) نموده است.

همانگونه که سواد خواندن و نوشتن بر استفاده از کلمات متمرکز شده، سواد آماری بر تصمیم‌گیری‌ها با استفاده از آمار به عنوان سند و مدرک متمرکز شده است. سواد آماری به ما کمک می‌کند تا داده‌های زندگی خود را به اطلاعاتی قابل اعتماد و درست تبدیل می‌کنیم و توسط آن برنامه‌ریزی صحیحی داشته باشیم. این کتاب با تمرکز بر روش‌های آماری معمول در مطالعات اقتصادی-اجتماعی، مقارن با بیست و پنج سالگی انجمن آمار ایران، افتتاح خانه آمار اصفهان و بزرگداشت روز جهانی آمار منتشر شده است تا گامی در ارتقای سواد و فرهنگ آماری کشور برداشته شود.

برای دانلود نسخه pdf کتاب کلیک نمایید.